Villisian kantakirja
Sijainti: Rekisteriseloste
Rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yhteystiedot:
Kaakon Nettipalvelu Oy
Mälkiäntie 5
53300 LAPPEENRANTA
puh: 050 582 6523

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Pekka Hannonen
Sähköposti: pekka(at)knp.fi

3. REKISTERIN NIMI

Villisiankantakirja.fi käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käyttäjätietojen ylläpito havaintojen ja kaatotietojen ja niiden syöttöjen oikeellisuuden tarkastamista varten.
Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää enimmillään seuraavat tiedot käyttäjästä:
- Nimitiedot (etunimi, sukunimi), asuinpaikkakunta, yhteystiedot (puhelin, sähköposti) sekä tiedon omasta metsästysseurasta, riistanhoitoyhdistystä ja piiristä.
Yleisökäyttäjästä (ei paikallisen metsästysseuran jäsen) tallennetaan pakollisina tietoina nimitiedot (etunimi, sukunimi) ja asuinpaikkakunta. Tallennusoikeus edellyttää myös puhelinnumeron tallennusta. Lisäksi sähköpostiosoite on vapaaehtoinen tieto.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat järjestelmän käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä käyttäjäsuhteen kestäessä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista. Tietoja ei siten myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.